2273101895 Αγίου Νικολάου 1, Κοκκάρι, Σάμου m.k.georgoudis@hotmail.com