2273101895 Αγίου Νικολάου 1, Κοκκάρι, Σάμου m.k.georgoudis@hotmail.com
Γεωργούδης Μιχαήλ
Τεχνική Εταιρία Samos Homes - Τοπογραφικά - Μελέτες - Κτηματομεσητικά - Κατασκευές - Σάμος

Η τεχνική εταιρεία Samos Homes του Γεωργούδη Μιχαήλ, η οποία βρίσκεται Αγίου Νικολάου 1 Κοκκάρι Σάμου, στελεχώνεται από έμπειρους μηχανικούς και συνεργάτες με πολυετή εργοταξιακή και μελετητική εμπειρία, οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν όλα τα στάδια της υλοποίησης ενός έργου από την μελέτη έως και την κατασκευή με συνέπεια και αποτελεσματικότητα.
 
Σε κάθε έργο, μελετάμε και επιδιώκουμε την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, προωθούμε την εργονομία των χώρων συνδυάζοντας και το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα. Έχοντας ως στόχο τη βέλτιστη παροχή τεχνικών υπηρεσιών, το γραφείο μας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον προγραμματισμό, τη συνέπεια ως προς το χρονοδιάγραμμα εργασιών, τη χρήση υλικών εγγυημένης ποιότητας καθώς και τη σωστή εφαρμογή τους.
 

 

Τοπογραφικά

Τοπογραφικά

Το τοπογραφικό διάγραμμα είναι μια ολοκληρωμένη μελέτη στην οποία περιλαμβάνεται το σχέδιο της υφιστάμενης κατάστασης του ακινήτου και των περιεχομένων αυτού, σε συνδυασμό με την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που διέπει το ακίνητο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων είναι η διαδικασία όπου μετά την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου ή του σχετικού παραβόλου μόνο, αναστέλλεται η είσπραξη και επιβολή κάθε κύρωσης σε χρόνο ανάλογο της κατηγορίας της αυθαίρετης κατασκευής ή και επέρχεται οριστ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Έκδοση Οικοδομικών Αδειών

Έκδοση Οικοδομικών Αδειών

Η έκδοση οικοδομικής άδειας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση διαφόρων οικοδομικών εργασιών, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Κτηματομεσιτικές Υπηρεσίες

Κτηματομεσιτικές Υπηρεσίες

Η τεχνική εταιρεία Samos Homes του Γεωργούδη Μιχαήλ σε συνεργασία με την εταιρεία Samos Properties η οποία απαρτίζεται από εξειδικευμένους συνεργάτες με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών της εταιρείας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ